فروش ملک ترکیه
قیمت خانه در استانبول

قیمت خانه در استانبول

قیمت خانه در استانبول قیمت خانه در استانبول – قیمت مسکن در 39 منطقه استانبول همانطور که میدانید قیمت مسکن در همه جا رو به افزایش است در اینجابه بررسی 39 منطقه در استانبول پرداختیم، جایی که قیمت خانه و اجاره آسیب دیدکه از همه بیشتر بشیکتاش با قیمت فروش هر متر مربع 30 هزار […]